PROLO-MED.PL - Przychodnia Rehabilitacyjna Kraków.
facebook

Mariusz Jazowski - trener rozwoju osobistego, coach, arteterapeuta, praktyk świadomego oddychania i Bio-Terapii

Mariusz Jazowski - trener rozwoju osobistego, coach, arteterapeuta, praktyk świadomego oddychania i Bio-Terapii

Oddech to życie. Kto oddycha w połowie, ten tylko w połowie żyje.


Studiowałem prawo i antropologię kultury. To ciekawe połączenie pomogło mi zobaczyć człowieka zarówno poprzez czarno-biały filtr przepisów prawa, jak i kolorową różnorodność wewnętrznego bogactwa, ujawniającego się w szeroko pojętej Kulturze. Ze świadomością, że tak naprawdę w tej różnorodności wszyscy jesteśmy tacy sami. W dążeniu do szczęścia, w wyrażaniu emocji, w prawdzie ciała. W oddechu. 

Organizowałem i prowadziłem szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorczości, młodzieżowe grupy rozwojowe, programy coachingowe, z czasem zyskując świadomość, że moją pasją jest praca z człowiekiem, ale nie tym ujętym w paragrafy, statystyki, testy i wykresy tylko „żywą osobą” pełną emocji, przekonań, pragnień, wahań, mocnych i słabych stron. Człowiekiem w Zmianie.

W poszukiwaniu własnej drogi pomogły mi liczne szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty rozwojowe, inspirujący ludzie i kilkuletnia praca z ciałem, ruchem. 
Jednak najpełniej doświadczyłem siebie w pracy ze świadomym oddechem.
Od kilku lat zajmuję się głownie metodami pracy opartymi na bioenergetyce
To naturalna, intuicyjna i skoncentrowana na pracy z ciałem forma terapii (nie mylić z bioenergoterapią). Ciało nie kłamie. Jest zwierciadłem duszy i pokazuje prawdziwą historię. Jestem przekonany, że trwała, głęboka i autentyczna przemiana możliwa jest tylko wtedy, gdy równolegle dotykamy strefy ciała i umysłu.

Kluczowym elementem mojej pracy jest uważność na wzajemne powiązanie trzech elementów, które wpływają na nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne oraz wzorce postępowania:

Energia Życiowa – płynie, pulsuje, rozszerza się i kurczy, ładuje się i rozładowuje, jest cechą wszystkich istot żywych, sprawia, że organizm żyje. Świadectwem na przepływ energii są emocje oraz wrażenia i odczucia, jakie pojawiają się w naszym ciele np.: łaskotanie, mrowienie, pulsacja, promieniowanie, odczucie ciepła. Zanikanie przepływu energii może skutkować brakiem odczuwania wrażeń w ciele i problemem z wyrażaniem emocji. Energia życiowa płynie nieskrępowanie przez całe życie za wyjątkiem chwil kiedy doświadczamy traumy.

Trauma – trudne, bolesne doświadczenie, które zakłóca przepływ energii. Może dotyczyć różnych okresów życia (od płodowego do starości) np. trudny poród, znieczulenie, cesarskie cięcie, oddzielenie od matki po porodzie, przemoc seksualna, psychiczna, fizyczna i duchowa, operacje, choroby, zranienia, nadużycia narkotyków lub alkoholu, śmierć i żałoba. Trauma jest unikalna dla każdej osoby. W wyniku traumatycznych doświadczeń podejmujemy nieświadomą i instynktowną decyzję o założeniu Zbroi.

Zbroja (Pancerz) – tworzymy ją, aby zabezpieczyć siebie przed przeżywaniem kolejnych nieprzyjemnych doświadczeń. To suma wszystkich metod, jakich używamy, aby chronić siebie. Mimo to, że zakładana jest w celach bezpieczeństwa, uniemożliwia w pełni cieszyć się życiem, zakłóca przepływ energii. To całkowita suma chronicznych skurczy mięśniowych, które dany człowiek wykształca jako blokadę w stosunku do emocji i odczuć ciała, zwłaszcza lęku, wściekłości i podniecenia seksualnego. Z czasem staje się niszcząca dla naszego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. 

Celem pracy podczas sesji bioenergetycznych jest przywrócenie swobodnego przepływu energii przez ciało, odkrycie blokującego wzorca i zastąpienie go nowym, umożliwiającym pełniejsze życie, czucie i przeżywanie.

W sesjach Bio-Terapii koncentruję się na pracy z oddechem, wykorzystując zarówno ćwiczenia Alexandera Lowena, Łagodną Bio-Energetyką GBE (Gentle Bio-Energetics) Evy Reich (córki twórcy bioenergetyki Wilhelma Reicha), system pracy biodynamicznej BBTR® (BioDynamic Breath &Trauma Release) Gitena Tonkova, łączącego oddech z delikatnymi Technikami Pracy z Uwalnianiem Traumy Petera Levine’a oraz własne metody inspirowane narzędziami terapii ekspresyjnych (ruch, muzyka, rysunek).

Pracuję pod superwizją
Oddech BioDynamiczny BBTR: Giten Tonkov, Nisarga Dobosz z Europejskiego Instytutu Sztuki Uzdrawiania (European Institute Of Body Oriented Healing Arts, EIBOHA, Kielce, Poland)
Łagoda Bio-Energetyka GBE: Richard C. Overly z Instytutu Łagodnej Bio-Energetyki (Gentle Bio-Energetics Institute, Asheville, USA).

Zapraszam na sesje wprowadzające do Bio-Terapii, pozwalające doświadczyć tej metody pracy oraz otwierające przestrzeń na szczegółowe omówienie formy i zakresu współpracy. Więcej informacji udziela personel przychodni.